"Undgå livsstilssygdomme
Bevæg dig!"

›››  Diabetesgruppen

Vanens hovedvej 

"Vaner kan beskrives som hjernes motorveje, hvor der er hurtigt og ubesværet at færdes.

Derfor ryger vi lynhurtigt derud, hvis vi ikke hele tiden er bevidste om, hvad vi vil.

Det kræver nemlig meget mere hjerneenergi at færdes på hjernens biveje".

( Kjeld Fredens - Ingeniøren)